Mikio Watanabe Works

  • Entracte

  • Mikio Watanabe

  • mezzotint on paper

  • 6.00 x 4.00  inches
  • $700